……
مشتری

صیانت از مشتری در شرکت سام سرویس تعهد ماست. این شرکت در راستای تامین، ارتقاء رضایتمندی و افزایش وفاداری مشتریان برندهای سام و سامسونگ، سیستم های مدیریت رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات شامل ISO 10002 و ISO 10004 را برگزیده سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. رضایت مشتری ضامن بقای کسب و کار ارائه خدمات گارانتی و وارانتی به برند های سام و سامسونگ زمینه ساز بقاء و حیاتِ کسب‌ وکار ما بوده و حفظ مشتری‌ و مشتری مداری سخت‌ترین و اساسی ترین جزء توسعه‌ی سازمان ماست. هدف نهایی یکایک پرسنل شرکت سام سرویس کسب بیشینه رضایت مشتریان می باشد. ما با در اولویت قرار دادن نیازها و انتظارات مشتریان، بهترین کیفیت خدمات را ارائه می‌دهیم ،تا  در عرصه رقابت موفق‌تر باشیم .

علاوه بر این مشتریان سازمانی (B2B) ما از اهمیت خاصی بهره مند می باشند. این مشتریان به واسطه گستردگی کسب و کار خود می توانند به صورت شگرفی جایگاه و تصویر برند ما را بهبود بخشیده و سازمان را در وضعیت راهبردی دو سر برد قرار می دهد .

سام سرویس واحدی را در جهت ارزیابی رضایت مشتریان اختصاص داده است که در آن پرسنل مجرب و آموزش دیده ای به صورت روزانه با صدها مشتری تماس گرفته و در جهت ارتقاء رضایت مشتری ، نظرات ایشان را در رابطه با خدمات سام سرویس ، شامل نصب یا تعمیر (گارانتی و غیرگارانتی) ثبت می گردد و در فرآیندهای توسعه مشتریان به عنوان یک ورودی مهم و حائز اهمیت به کار گرفته می شود .

شبکه‌های اجتماعی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید